Forord

2019 var et merkeår i fylkessammenheng. Akershus, Østfold og Buskerud skulle slås sammen til Viken, og det nye storfylket skulle fungere fra dag én. En god del av foretakets ressurser ble lagt ned i endringsprosesser knyttet til den kommende regionreformen. Parallelt gikk daglig drift og flere utviklingsoppgaver som vanlig.

Blant høydepunktene av foretakets leveranser i 2019, var åpningen av nye Kjul Bussanlegg i Nittedal – et av landets mest moderne og bærekraftige bussanlegg.
El-bussanlegget Leiraveien på Lillestrøm sto også ferdig oppgradert denne sommeren, som et av de største i landet.

Videre kunne Oslo Bussterminal tilbys publikum i modernisert utgave. At Norges største bussterminal fikk en standsmessig fremtreden var etterlengtet, og ble tatt godt imot. Med flyplasstandard på sikkerhet, skilting og skjermer, heving av tak og åpning av vegger, blir de reisende ivaretatt på en langt bedre måte. Med nye serveringssteder har hovedstadens befolkning fått et hyggelig byrom i dette viktige knutepunktet som binder sammen Oslo Øst og Oslo Sentrum. Første prioritet i byggearbeidene var imidlertid å få gitt sjåførene nye fasiliteter.

Driftsapparatet ble forsterket i forbindelse med overtakelsen av om lag 1.750 bussholdeplasser og -terminaler langs fylkesveier. Foretaket fikk mange gledelige tilbakemeldinger fra innbyggerne på innsatsen innen oppgradering og vedlikehold i året som gikk.

Forretningsområdene til Akershus KollektivTerminaler FKF omfattet ved årsskiftet følgende:

  • Bussholdeplasser (Akershus)
  • Bussterminaler (Akershus og Oslo)
  • Bussanlegg (Akershus)
  • Fergeterminaler (Akershus og Oslo)
  • Innfartsparkeringer (Akershus)
  • Sykkelparkeringer (Akershus)
  • Knutepunkter (Akershus og Oslo)
  • Sjåførfasiliteter (Akershus og Oslo)

Det er en takknemlig posisjon å ha sitt virke innen det stadig økende kollektivtilbudet. Det å bidra til bærekraftige byer og bygder på denne måten, som en pådriver for å gjøre kollektivt til det foretrukne valget – det inspirerer oss hver eneste dag.

Fylkestinget fattet 12.12.2019 vedtak om å videreføre Akershus KollektivTerminaler som foretak ved overgangen til Viken. Vi takker for tilliten, og ser frem til å vise oss den verdig.

Fylkestinget fattet 12.12.2019 vedtak om å videreføre Akershus KollektivTerminaler som foretak ved overgangen til Viken. Vi takker for tilliten, og ser frem til å vise oss den verdig. Vi skal gjøre vårt for at folk foretrekker kollektivt.

Jafar Altememy
Adminstrerende direktør