AKT årsrapport 2019

«Det er en takknemlig posisjon å ha sitt virke innen det stadig økende kollektivtilbudet. Det å bidra til bærekraftige byer og bygder på denne måten, inspirerer oss hver eneste dag.»

Jafar Altememy, administrerende direktør

1.729 holdeplasser

langs fylkesvei

85% vanninnsparing

ved vask av busser

18 mill passasjerer

til og fra Oslo Bussterminal

76 prosjekter

levert, hvorav 3 svært omfattende

Bærekraft som ledesnor

Vi bidrar til å nå de ambisiøse bærekraftsmålene til Viken fylkeskommune. Vi bruker FN’s bærekraftsmål som et nyttig verktøy i vårt tankesett fra prosjektering og byggefase til daglig drift. 2019 ble Kjul bussanlegg i Nittedal nyoppført som et av de mest moderne i landet. Der sørger belegningssten for at gamledagers avrenning til åker og eng er avverget. Et av mange små og store, men alle viktige tiltak. 85% gjenvinning av vann til vask av bussene er et annet.
Dette året ble også Leiraveien bussanlegg renovert, og vi fikk med dette året åpnet et av Norges største el-bussanlegg.